NUÔI TÔM THÀNH CÔNG

 

Tôi theo dơi được biết nhiều anh chị em trong ngành NLS Ninh Thuận chúng ta đang nuôi tôm .Chỉ một số nhỏ thành công, c̣n phần lớn thất bại, cho nên tôi viết lên bài nầy với sự hiểu biết kinh nghiệm của tôi để hầu mong giúp được những ngươi bạn của ḿnh thêm những quyết để  dể thành công trong ngành nuôi tôm hơn

 

Trong bài nầy tôi không chủ trương viết dài, viết nhiều thuyết qúa, hay viết nguyên một qui tŕnh, quy tŕnh kỹ thuật nuôi tôm th́ thiếu trên mạng internet  tiếng việt cũng tiếng Anh cũng  . Tôi chỉ viết về nhũng điểm chúng ta nên chú ư  khi nuôi tôm để thành công

 

Thật sự làm ăn trong ngành nào cũng vậy, trồng trọt hay chăn nuôi những  ly thuyết thực hành căn bản ai cũng biết, nhưng hơn nhau để thành công nhờ những quyết nhỏ, nhiều khi ta ư, hay chưa nghĩ đến

 

Trong ngành nuôi tôm  tuy theo giống  tôm ḿnh nuôi ḿnh cách thức khác nhau tùy theo đặc tính mỗi loại tôm khác nhau cách thay đổi cách thức khác nhau cho thich hợp đặc tính của loại tôm ḿnh nuôi. Nhưng nuôi tôm trong đ́a [trong ao nước mặn] th́ ḿnh chú ư nhửng điểm duới đây:

 

- Chú ư độ PH (độ chua của nước ) đo thường xuyên  để biết cải thiện nước liền

- Chú ư độ mặn của nuớc biển tùy theo loại tôn ḿnh nuôi , cũng phải đo thường xuyên để cải thiên [ xử ] kip thời

- Chú ư đến nhiệt độ của nước trong đ́a (ao nuôi tôm).

- Chú ư độ sâu hơn trong  của hồ rảnh sâu đặc biệt trong ao để rủi nắng đột ngột  tôm chui sâu xuống rảnh này nhiệt độ mát hơn khỏi chết

- Chú ư nước ngọt trời mưa lọt hay tràn vào ao  nhiếu quá làm loăng độ muối thích hợp cho tôm hay trời nóng quá làm nước sắt lại tăng độ mặn lên làm ảnh hưởng hay chết tôm

- Phài nên dự trữ sẳn nước ngọt tốt (nước lả)  để pḥng khi nước trời nóng nuớc bị sắt lại mặng th́ đổ vào làm lạt nước bớt đi, nhưng nhớ khi bôm vào phải phân hối đều nhiều chổ trong  ao  từ từ để môi trương nươc trong ao không thay đổi qúa đột ngôt cho tôm không bị khủng hoảng  .

 -Phải dự trữ muối thiên nhiên, khi bị nước mưa vào nhiều qúa th́ bỏ vào ao dể giữ đứng độ mặn cho tôm

 - Nếu được th́ nên che một phân nhỏ của hồ để những lúc nằng qúa  tôm tạm thời chổ núp bóng mát

- Xung quanh ao phải làm bờ để tránh nước mưa tuôn vào ao nhiều qúa

 - Không được dùng bất cứ vật bằng kim loại trang bị cho ao nuôi tôm như lưới chắn, ngay đến cả bơm nuớc cũng chọn loại đặc biệt để tránh nhưng ten [ nước kim loại] tạo thành những oxưt đôc trong nuớc

- Nên làm một cái cây thước ghi số độ cao của nước làm bằng nhựa (plastic) cắm vào trong hồ để theo dỏi mưc nước lên xuống trong ao .

- Nên kiêm soát cách cho ăn đúng cách , không không thiếu

- Nên để ư đến chất vôi (calcium) trong thức ăn để sự tao vỏ của tôm phát triển tốt

- Đừng  bỏ những xác bả thực vật vào hồ, trong qúa tŕnh phân hủy chất hữư sẻ tạo chất đôc trong nước thay đổi PH của nuớc

- Không nên để qúa nhiều śnh

 

Tất cả dụng cụ đồ trang bi cho hồ nuôi tôm tuyệt đối phải bằng nhựa (plastic) không được bằng kim loại như sắt đồng ch́ kẻm V.V…

- Hệ thống lọc nươc phải tốt , không phải chỉ một hệ thống quạt nước để tạo dưỡng khí (oxy) cho nước đủ c̣n phải thêm hệ thống lọc nước làm bằng than (charcoal) để khử chất độc trong đ́a nuôi tôm ao (nuôi tôm)

 

Phần nầy tôi xin viết dài đa số những người nuôi tôm ở VN phần lớn thất bại do thiếu phần lọc nước nầy. Các bạn nên dùng than (dốt từ cây củi ra tiếng Anh goi Charcoal) để lọc nước khử bỏ những khí độc trong nước đi như chất methane, chất nitric hay ammonium  thừa từ trong thức ăn cho ăn của tôm c̣n lại hay từ xác bả thực vật trong ao, trong phân của tôm V.V…….Cái nầy trong tất  cả qui tŕnh nuôi tôm chưa  thấy ai nói tơi, nhưng rât quang trọng . nước không sạch th́ tôm không sống được, bịnh hoạn liên  miên rất khó chữa trị.  Các bạn nên để ư kỹ sự lọc nước bằng than (charcoal) này. Than để lọc cũng phải đươc thay thường xuyên. để hoạt tính c̣n  tốt

 

Để làm cái lọc bằng than này rất đơn giản chỉ dùng một cái máng nhựa dài [không được bàng kim loai, đục nhiều nhỏđáy  để trên cao, trên mặt ao bỏ than củi đă rửa sạch vào trong túi lưới đem đặt vào thùng lọc nước dùng bơm bơm nước thả vào đó nuớc sẽ chảy qua than dể khử khí dộc trước khi chảy trở lai xuống ao. Nếu bạn muốn luợc thêm chất do bẩn do xác bả nhỏ của thực vât trong ao th́ bỏ thêm bông g̣n hay vải mỏng vào luơt thêm cho nước trong, nhưng nhớ phải dùng loại sợi nhân tạo (làm bằng nylon) đẻ khỏi làm thối nuớc.

 

Hy vọng tới đây cũng đũ làm các bạn thành công trong công việc nuôi tôm. Chúc các bạn làm ăn khắm khá

 

không hiểu hay muốn hỏi thêm thi email hỏi tôi

 

PHUONG TO

Mar.8/10 Van. BC Canada